دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- جناب آقای دکتر حبیبیان
سابقه کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

سابقه کار
 

سوابق حرفه ای:

۱۳۹۳ تا کنون: عضو کارگروه برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

 ۱۳۹۲: عضو گروه حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور

 ۱۳۹۲: مشاور عالی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

۱۳۹۱ تا کنون: عضو کارگروه برنامه ریزی حمل و نقل معاونت حمل و نقل و ترافیک تهران شهرداری تهران

۱۳۹۱: عضو کمیته فنی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

۱۳۹۱: عضو تیم نظارت مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد، کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

۱۳۹۰: مشاور مطالعات بازنگری محدوده ممنوعه ترافیک شهر تهران، کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران

۱۳۹۰: مشاور عالی مطالعات پارکینگ شهر اهواز، کارفرما: سازمان نوسازی و بهسازی شهر اهواز

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱: عضو تیم راهبری مطالعات جامع حمل و نقل مجموعه شهری قزوین، کارفرما: شهرداری قزوین

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰: مدیر پروژه مطالعه برآورد مدل های انتخاب وسیله نقلیه سفرهای روزانه ساکنین شهر همدان، کارفرما: شهرداری همدان

۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹: مشاوره عالی مطالعات ساماندهی، مکانیابی و تدوین ضوابط و مقررات طراحی و توسعه پارکینگهای عمومی و طبقاتی شهر تهران، کارفرما: شهرداری تهران

۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹: مشاوره عالی مطالعات تدقیق طرح تفصیلی منطقه آزاد تجاری ارس، کارفرما: دفتر توسعه منطقه آزاد تجاری ارس

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱: مشاور مطالعات طرح محدوه ممنوعه ترافیک شهر مشهد، کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸: کارشناس مطالعات پژوهشی قطار هوایی شهر کرج، کارفرما: سازمان قطار شهری کرج

۱۳۸۶: مشاور معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶: مشاور مطالعات ایمن سازی حمل و نقل جاده ای محور هراز، کارفرما: وزارت راه و ترابری

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶: مشاور مطالعات حمل و نقل و ترافیک دفتر حمل و نقل وزارت کشور، کارفرما: شورای عالی حمل و نقل و ترافیک کشور

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵: مشاوره عالی مطالعات ترافیک در پروژه های ساماندهی ترافیک شهر تهران، کارفرما: شهرداری تهران

۱۳۸۴: کارشناس مطالعه مدل های انتخاب وسیله سفر، در مطالعات جامع حمل و نقل شهر قم، کارفرما: شهرداری قم 

 ۱۳۸۳: کارشناس مطالعه مدل های انتخاب وسیله سفر، در مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان، کارفرما: شهرداری اصفهان

۱۳۸۳: مشاور پروژه مطالعه توجیه فنی–  اقتصادی –زیست محیطی احداث راه آهن سریع السیر  اصفهان – بهارستان،کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی

۱۳۸۳: مشاور پروژه مطالعه توجیه فنی–  اقتصادی –زیست محیطی احداث راه آهن سریع السیر  اصفهان – فولادشهر،کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی

۱۳۸۳: مدیر پروژه مطالعه توجیه فنی–  اقتصادی –زیست محیطی احداث راه آهن سریع السیر  تهران – پرند،کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی  

۱۳۸۲: کارشناس مطالعه توجیه فنی – اقتصادی – زیست محیطی احداث راه آهن سریع السیر مشهد – گلبهار، کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی

 ۱۳۸۱: کارشناس مطالعه توجیه فنی – اقتصادی – زیست محیطی احداث راه آهن سریع السیرکرج – هشتگرد، کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی  

۱۳۷۹: همکاری با شرکت توسعه ساختمان مجلسی در اجرای پروژه های:            ساختمان مجتمع تجاری زهره، واقع در شهر جدید بهارستان           ساختمان مدرسه کیهان، واقع در شهر جدید بهارستان            محوطه سازی شهرداری شهر جدید بهارستان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.2667.2755.fa.html
برگشت به اصل مطلب