دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- آدرس کانال تلگرام
کانال تلگرام دانشجویان کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/11 | 

ضمن عرض سلام به دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست توجه شما را به موارد زیرجلب می نماییم:
برای آگاهی از اطلاعیه های و ضوابط آموزشی حتما به آدرس تلگرامی که در ذیل اعلام میشود مراجعه فرمائید:
ID  :    autcivil۲۴
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.3830.5762.fa
برگشت به اصل مطلب