دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
اتخاب دکتر مصباح بعنوان یکی از اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/12 | 
 تبریک به آقای دکتر سید محمود مصباح بابت انتخاب ایشان بعنوان یکی از اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.730.10373.fa
برگشت به اصل مطلب