دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
پیام تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
تسلیت ریاست و همکاران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست بابت درگذشت همکار قدیمی و  بازنشسته دانشکده سرکار خانم مهندس ایران ام
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.730.12035.fa.html
برگشت به اصل مطلب