دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
پیام تسلیت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
درگذشت برادر همکار گرامی  جناب اقای دکتر سبط را تسلیت  می گویبم. 
از طرف ریاست و همکاران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.730.12036.fa.html
برگشت به اصل مطلب