دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
پیام تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/8 | 
همکار محترم، جناب آقای دکتر تقی خانی
ضمن تسلیت بابت درگذشت والده مادر جنابعالی برای آن مرحوم عغران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه باری تعالی آرزومندیم.
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.730.12224.fa.html
برگشت به اصل مطلب