دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
برگزاری وبینار تخصصی مهندسی ژئوتکنیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 

به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۳۹۹
گروه عمران دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مهندسی زلزله ایران برگزار میکند


وبینار تخصصی دو روزه
مهندسی ژئوتکنیک

۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹

با حضور:

دکتر ابوالفضل اسلامی، دکتر علی کمک پناه، دکتر محمود قضاوی، دکتر پوریا اسماعیل پور

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.730.6238.fa
برگشت به اصل مطلب