دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اخبار و رویدادها
برگزاری هجدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزاری هجدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
هجدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ یکم آبان ماه سال 1397 با موضوع بررسی اساسنامه انجمن حامیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و طرحهای اولیه در خصوص ورودی ساختمان شماره دو دانشکده عمران تشکیل گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.730.918.fa
برگشت به اصل مطلب