دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اطلاعیه‌ها
المپیاد دانشجویی سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای عضویت در تیم المپیاد سال ۹۹ به اساتید مشاور المپیاد در دانشکده ها و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد المپیاد واقع در اتاق ۸ طبقه دوم ساختمان آموزش کل مراجعه نموده و یا با شماره ۶۴۵۴۳۸۸۳ تماس حاصل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.731.2770.fa
برگشت به اصل مطلب