دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- اطلاعیه‌ها
برگزاری کلاسهای نظام مهندسی- تیرماه 98 برگزاری کلاسهای نظام مهندسی- تیرماه 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
کلاسهای نظام مهندسی به شرح زیر در تیرماه سال 98 در ساختمان شماره یک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست طبقه پنجم برگزار می شود:

ردیف
نام و نام خانوادگی
کد دوره
زمینه دوره
نام دوره
تاریخ دوره
ساعت دوره
1
آقای دکتر قاسم دهقانی
 7-811
 تمدید 
 HSE
2/4/98
 13 الی21
2
آقای دکتر فرزاد حاتمی
 7-811
 تمدید 
 HSE
 26/4/98 
 13الی 21
 3
آقای دکتر علی مجیدپور
 4-811
ورود به حرفه
عمران و معماری
 27/4/98
28/4/98
13 الی19
8 الی 14
 4
آقای دکتر قاسم دهقانی اشکذری
 818
 اجرا
 HSE
26/4/98
27/4/98
28/4/98
13 الی21
13 الی21
8 الی 16
  

شرح کد:
811-7: مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE     به مدت هشت ساعت
818: مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست  HSE  به مدت بیست و چهار ساعت
811-4 : مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه به مدت دوازده ساعت
به منظور دریافت اطلاعات بیشتر با سرکار خانم بادپر با شماره تلفن 64543053 تماس بگیرید
 نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find.php?item=11.731.920.fa
برگشت به اصل مطلب