دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- روسازی
آزمایشگاه روسازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
آزمایشگاه روسازی (قیر و آسفالت)دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه روسازی

ایمیل: moghadasaut.ac.ir                                       


 

آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس آزمایشگاه روسازی 
جهت درخواست خدمات با شماره ۶۴۵۴۳۰۷۰ تماس حاصل فرمایید.
آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه منفی یک، آزمایشگاه روسازی (قیر و آسفالت)

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست:
http://aut.ac.ir/find-11.905.2356.fa.html
برگشت به اصل مطلب