فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
26
پی سازی درزمین های تورم پذیر
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,مسعود شریف زاده اصلی,شایان شیخی نارانی,سارا بجنوردی
1398
ایران
ترجمه
27
روسازی بتنی فرودگاه- بخش اول: مصالح، ساخت و اجرا
مهدی چینی,پورِیا حاجی کریمی,فریدون مقدس نژاد,محسن تدین
1398
ایران
تألیف
28
دستورالعمل طراحی ایمن پل ها
غلامرضا هوائی
1398
ایران
ترجمه
29
آسفالت حفاظتی- اندازه گیری مقدار حداکثر قیر در مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ با دستگاه چرخ حامل بار و چسبندگی ماسه- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
30
آسفالت حفاظتی- تعیین زمان اختلاط مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
31
آسفالت حفاظتی- تعیین زمان گیرش و عمل آوری مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ با دستگاه چسبندگی- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
32
آسفالت حفاظتی- رده بندی سازگاری مواد مخلوط میکروسرفیسینگ با فرایند های شولز-برویر و راک- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
33
آسفالت حفاظتی- عریان شدگی در شرایط مرطوب مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ عمل آوری شده- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
34
آسفالت حفاظتی– سایش در شرایط مرطوب مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ-روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
35
اسفالت حفاظتی-اندازه گیری استحکام و مقاومت به تراکم، تغیر شکل قائم و جانبی مخلوط های سرد ریز چند لایه-روش ازمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
36
خوردگی آرماتورها در بتن
علی اکبر رمضانیانپور,مصطفی جلال
1397
ایران
ترجمه
37
طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها، بنادر و فرودگاه ها
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تألیف
38
بتن خودتراکم، فناوری و کاربرد
علی اکبر رمضانیانپور,علی کاظمیان
1397
ایران
تألیف
39
مباحث ویژه در فرآیندهای انتقال و پخشیدگی آلودگی در محیط زیست
مرتضی کلاهدوزان,مطهره سعادت پور
1397
ایران
ترجمه
40
ارزیابی اثر آلیاژهای حافظه دار بر عملکرد لرزه ای پل ها (کاربرد فناوری های نوین در مهندسی پل)
فرزاد حاتمی برق,مصباح سایه بانی,امیرمظفر بن شمس
1396
ایران
تألیف
41
طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیرفعال
غلامرضا هوائی
1396
ایران
تألیف
42
Integrating Disaster Science and Management
بهروز بهنام
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
43
روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)
فریدون مقدس نژاد,سیدیاشار بهشتی شیرازی
1396
ایران
تألیف
44
Methods of Improving Fire Resistance Rating of Damaged Reinforced Concrete Structures
بهروز بهنام
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
45
مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان: مصالح و فرآورده های ساختمانی
حسن تابش,علی اکبر رمضانیانپور,هرمز فامیلی,بهنام مهرپرور,سهراب ویسه,علی اکبر یوسفی
1396
ایران
تدوین
46
آزمایش نفوذ پیزوکن در مهندسی ژئوتکنیک
ابوالفضل اسلامی
1396
ایران
تألیف
47
مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری (ویرایش دوم)
عبداله اردشیر
1396
ایران
تصنیف
48
مکانیک سیالات
امیررضا زراتی
1396
ایران
تألیف
49
مدیریت منابع آب: رویکرد سیستمی
سیدجمشید موسوی
1396
ایران
تصنیف
50
ساختمانهای بلند
شاهپور طاحونی
1395
ایران
تألیف