فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
26
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان:طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
علی اکبر رمضانیانپور,مرتضی زاهدی,عبدالرضا سروقد مقدم,محمد شکرچی زاده,علی اصغر طاهری بهبهانی,هرمز فامیلی,داوود مستوفی نژاد,بهنام مهرپرور,رح
1399
ایران
تدوین
27
Computational intelligence for modeling of asphalt pavement surface distress
سجاد رنجبر,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری,امیر حسین گندمی
1399
United States
تألیف یک فصل کتاب
28
Computational intelligence for modeling of pavement surface characteristics
بهروز مطاعی,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری,امیر حسین گندمی
1399
United States
تألیف یک فصل کتاب
29
مدیریت ذینفعان پروژه
محمدحسین دادپور,اقبال شاکری
1399
ایران
ترجمه
30
قیر و مواد قیری- تعیین درصد قیر و مواد قیری- قسمت ۱: روش تقطیر
فریدون مقدس نژاد
1398
ایران
تدوین
31
Piezocone and cone penetration test (CPTu and CPT) applications in foundation engineering
ابوالفضل اسلامی,سارا مشفقی,حسین ملاعباسی,محمد اسلامی
1398
United Kingdom
تألیف
32
اصول و مبانی تحلیل و طراحی روسازی دال خط راه آهن
سید جواد میر محمد صادقی,امین خواجه دزفولی,فریدون مقدس نژاد
1398
ایران
تألیف
33
مهندسی روسازی: اصول و تجربیات
امیر گل رو
1398
ایران
ترجمه
34
بتن های الیافی و کاربرد آن در سازه ها (کاربرد فناوری های نوین در مهندسی سازه)
مصباح سایه بانی,فرزاد حاتمی برق,امیرمظفر بن شمس
1398
ایران
تألیف
35
پی سازی درزمین های تورم پذیر
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,مسعود شریف زاده اصلی,شایان شیخی نارانی,سارا بجنوردی
1398
ایران
ترجمه
36
روسازی بتنی فرودگاه- بخش اول: مصالح، ساخت و اجرا
مهدی چینی,پورِیا حاجی کریمی,فریدون مقدس نژاد,محسن تدین
1398
ایران
تألیف
37
دستورالعمل طراحی ایمن پل ها
غلامرضا هوائی
1398
ایران
ترجمه
38
آسفالت حفاظتی- اندازه گیری مقدار حداکثر قیر در مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ با دستگاه چرخ حامل بار و چسبندگی ماسه- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
39
آسفالت حفاظتی- تعیین زمان اختلاط مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
40
آسفالت حفاظتی- تعیین زمان گیرش و عمل آوری مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ با دستگاه چسبندگی- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
41
آسفالت حفاظتی- رده بندی سازگاری مواد مخلوط میکروسرفیسینگ با فرایند های شولز-برویر و راک- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
42
آسفالت حفاظتی- عریان شدگی در شرایط مرطوب مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ عمل آوری شده- روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
43
آسفالت حفاظتی– سایش در شرایط مرطوب مخلوط های اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ-روش آزمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
44
اسفالت حفاظتی-اندازه گیری استحکام و مقاومت به تراکم، تغیر شکل قائم و جانبی مخلوط های سرد ریز چند لایه-روش ازمون
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تدوین
45
خوردگی آرماتورها در بتن
علی اکبر رمضانیانپور,مصطفی جلال
1397
ایران
ترجمه
46
طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها، بنادر و فرودگاه ها
فریدون مقدس نژاد
1397
ایران
تألیف
47
بتن خودتراکم، فناوری و کاربرد
علی اکبر رمضانیانپور,علی کاظمیان
1397
ایران
تألیف
48
مباحث ویژه در فرآیندهای انتقال و پخشیدگی آلودگی در محیط زیست
مرتضی کلاهدوزان,مطهره سعادت پور
1397
ایران
ترجمه
49
ارزیابی اثر آلیاژهای حافظه دار بر عملکرد لرزه ای پل ها (کاربرد فناوری های نوین در مهندسی پل)
فرزاد حاتمی برق,مصباح سایه بانی,امیرمظفر بن شمس
1396
ایران
تألیف
50
طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیرفعال
غلامرضا هوائی
1396
ایران
تألیف