فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
376
طراحی سازه های بتن مسلح-جلد اول
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
377
طراحی سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
378
تحلیل سازه ها
محمدرضا اخوان لیل آبادی,شاهپور طاحونی
1365
ایران
تألیف
379
اتصالات در سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1363
ایران
تألیف
380
طرح پل
علیرضا رهائی
1363
ایران
تألیف
381
مقاومت مصالح
شاهپور طاحونی
1362
ایران
تألیف
382
طراحی سازه های فولادی با اتصالات جوشی
شاهپور طاحونی
1358
ایران
ترجمه
...
16
بعدی
آخرین