فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
51
Integrating Disaster Science and Management
بهروز بهنام
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
52
روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)
فریدون مقدس نژاد,سیدیاشار بهشتی شیرازی
1396
ایران
تألیف
53
Methods of Improving Fire Resistance Rating of Damaged Reinforced Concrete Structures
بهروز بهنام
1396
United States
تألیف یک فصل کتاب
54
مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان: مصالح و فرآورده های ساختمانی
حسن تابش,علی اکبر رمضانیانپور,هرمز فامیلی,بهنام مهرپرور,سهراب ویسه,علی اکبر یوسفی
1396
ایران
تدوین
55
آزمایش نفوذ پیزوکن در مهندسی ژئوتکنیک
ابوالفضل اسلامی
1396
ایران
تألیف
56
مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری (ویرایش دوم)
عبداله اردشیر
1396
ایران
تصنیف
57
مکانیک سیالات
امیررضا زراتی
1396
ایران
تألیف
58
مدیریت منابع آب: رویکرد سیستمی
سیدجمشید موسوی
1396
ایران
تصنیف
59
ساختمانهای بلند
شاهپور طاحونی
1395
ایران
تألیف
60
قیر و مواد قیری- قیر خالص طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ- ویژگی ها
فریدون مقدس نژاد
1395
ایران
تدوین
61
مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل
محمدرضا هادیان,امیررضا زراتی
1395
ایران
تألیف
62
مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری
عبداله اردشیر,کوروش بهزادیان
1395
ایران
تصنیف
63
Post-Earthquake Fire Analysis in Urban Structures: Risk Management Strategies
بهروز بهنام
1395
United States
تألیف
64
مدل سازی کیفیت آب در رودخانه ها و بسترهای آبی
تقی عبادی,امیرحسین محمدی,ارش علی اصغر
1395
ایران
ترجمه
65
سامانه مدیریت و کنترل هوشمند خرابی پل
وحید شاه حسینی ,علی اکبر رمضانیانپور
1395
ایران
تألیف
66
روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)
فریدون مقدس نژاد,سیدیاشار بهشتی شیرازی
1395
ایران
تألیف
67
Trends in Asian Water Environmental Science and Technology
سید ابراهیم نزل آبادی,سیدمحمدرضا علوی مقدم
1395
Switzerland
تألیف یک فصل کتاب
68
آبهای زیرزمینی پیشرفته
احمد طاهرشمسی,فرهاد هوشیاری پور
1395
ایران
ترجمه
69
مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص، دوام و توسعه پایدار
علی اکبر رمضانیانپور
1395
ایران
تصنیف
70
Modeling and Simulation Techniques in Structural Engineering
بهروز بهنام
1395
United States
تألیف یک فصل کتاب
71
مفاهیم و مبانی طراحی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
سیدمحمدرضا علوی مقدم,شبنم صدری مقدم
1395
ایران
تألیف
72
Meta heuristics and Optimization in Civil Engineering
فریدون مقدس نژاد,اشکان اللهیاری,حمزه ذاکری
1395
United Kingdom
تألیف یک فصل کتاب
73
ضابطه ساخت جداول بتنی
طیبه پرهیزکار,محسن تدین,منصور حکیمی,جاوید خطیبی,فریدون رضایی,علی اکبر رمضانیانپور,امیرمازیار رئیس قاسمی,محمد شکرچی زاده,هرمز فامیلی,محمدحس
1394
ایران
تدوین
74
قیر و مواد قیری- قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده بر اساس عملکرد- ویژگی ها
فریدون مقدس نژاد
1394
ایران
تدوین
75
هندبوک سیمان های جدید و خاص
علی تدین,احمد گلبهاری,زهرا احمدی علیایی,علی اکبر رمضانیانپور
1394
ایران
ترجمه