فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3726
The Use of Polypropylene Fibers to Increase Seismic Resistance of Concrete
اردشیر دیلمی
Third Czechoslovakian and RILEM IMEKO International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/11
3727
Rising Velocity of Air Bubbles in High Speed Free Surface flows
امیررضا زراتی
Int.Symp. on Environmental Hydraulics
بین‌المللی
1370/6/10
3728
A study of the concrete deterioration in the south coasts of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
RILEM International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/10
3729
خلاقیت و برنامه های آموزشی فنی و مهندسی
رضا مکنون
سمپوزیوم بین المللی آموزش فنی و حرفه ای ایران
بین‌المللی
1369/12/4
3730
Engineering properties and durability of polymer concretes
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
3rd International Congress on Civil Engineering
بین‌المللی
1369/2/11
3731
بررسی خواص
علی اکبر رمضانیانپور
سومین کنگره بین المللی راه
بین‌المللی
1369/2/1
3732
بررسی و مطالعه بار گذاری پلهای ایران با توجه به ترافیک موجود
علیرضا رهائی
سمینار بین المللی پل
بین‌المللی
1369/2/1
3733
بررسی و مطالعه دیواره های جدا کننده بتنی
علیرضا رهائی
کنگره بین المللی مهندسی راه و ساختمان
بین‌المللی
1369/2/1
3734
Accelerated and Long term carbonation of mortars containing some natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بتن در جهان ما
بین‌المللی
1369/1/1
3735
سمینار در مورد مقاومت برشی سنگ ها ۴ جلسه
احمد فهیمی فر
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه و ترابری )
داخلی
1369/1/1
3736
گزارش زلزله منجیل
شاهپور طاحونی
سازمان برنامه و بودجه معاونت فنی دفتر تحقیقات فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
داخلی
1369/1/1
3737
مهندسی و دوام بتن های ساخته شده با مواد پلیمری
فرامرز مودی
راه و ساختمان در شیراز
داخلی
1369/1/1
3738
ویژگیهای آزمایش سه محوری کلی خاک
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی راه و ساختمان شیراز
بین‌المللی
1369/1/1
3739
Durability of mortars and concretes contaninig a natural pozzolan
علی اکبر رمضانیانپور
G.M.Idorn Durability Symposium
بین‌المللی
1368/12/10
3740
Engineering properties of mortars and concretes associated with 3 natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10
3741
Durability of OPC-trass, OPC-Pfa and OPC-silica fume mortars and concretes
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10
3742
اثرات زیست محیطی سد ـ بررسی نظرات و تحولات آنها
رضا مکنون
اولین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1368/3/23
3743
The effect of admixtures on the properties of pozzolanic cement concretes
علی اکبر رمضانیانپور
International Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology
بین‌المللی
1368/2/11
3744
Evaluation of pozzolanic soils form various volcanic areas in Iran by an accelerated method
علی اکبر رمضانیانپور,امیر قاضی مرادی
International Conference the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technolog
بین‌المللی
1368/2/11
3745
Engineering properties and durability of concretes contaninig a water reducing admixture and an accelerator
علی اکبر رمضانیانپور,محمدرضا شاه نظری
International Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology
بین‌المللی
1368/2/11
3746
Rational Approaches in Desing of Alluvial Canals
امیررضا زراتی
3rd Int.Conf on Civil Eng
بین‌المللی
1367/10/11
3747
The measurement of lime activity of natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
2nd NCB International Seminar on Cement and Building Materials
بین‌المللی
1367/10/11
3748
Mechanism, test methods and prevention of concrete deterioration
علی اکبر رمضانیانپور
National Conference on Concrete 67
داخلی
1367/3/11
3749
The Analytical and Experimental Study of Orthotropic Steel Deck Bridges Using Full Scale Model
اردشیر دیلمی
International Conference on Cable-Stayed Bridges (CABRIDGE) -
بین‌المللی
1366/8/27
3750
پیش بینی مسائل مربوط به سیلابها در بازسازی مناطق شهری
رضا مکنون
گردهمایی نقش پژوهش در بازسازی دانشگاه شیراز
داخلی
1366/8/1