فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3751
Engineering properties, microstructure characteristics and durability of mortars made with the trass of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
National Seminal on the Application of Concrete in Buildings
داخلی
1366/7/9
3752
Short term and long term carbonation of mortars and concretes made with pfa
علی اکبر رمضانیانپور
National Seminal on the Application of Concrete in Buildings
داخلی
1366/7/9
3753
Dynamic analysis of concrete gravity dams
وحید لطفی,فرامرز خوشنودیان
1st Interntional conference on earthquake Engineering and engineering seismology
بین‌المللی
1366/3/7
3754
۱ـ علل خرابی باند فرودگاه ۲ـ چگونگی پیشگیری از زودودن ترکهای ترکهای انعکاس درآسفالت
علی خدائی
طراحی فرودگاه سازمان هواپیمایی کشوری
داخلی
1366/1/1
3755
بررسی مسائل تامین نیروی انسانی رشته های فنی و مهندسی
رضا مکنون
سمینار بررسی مقدماتی تامین نیروی انسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
داخلی
1364/2/1
3756
The effect of curing conditions on the carbonation of mortars containing cement
علی اکبر رمضانیانپور
1st International Conference on Deterioration and Repair of Concerete Structures In Persian Gulf
بین‌المللی
1363/10/11
3757
A Systematic Exmination of Issues in Conjunctive Use of Ground and Surface Waters
رضا مکنون
Tech. Bulletin No. Olympia, wash. U.S.A. Oct. 1975
بین‌المللی
1353/10/11
3758
Production and testing of a cement fabricated from waste product
محمدحسن سبط
International conference sustainable construction material and technologies
بین‌المللی
/0/0
3759
A determinative responsibility model for weather delay analysis by fuzzy logic
محمدحسن سبط,محمدمهدی پاک سرشت
َAssociation for iron and steel technology conference
بین‌المللی
/0/0
3760
The introduction of assessing and quality control software of the concrete structures under construction in iran
محمدحسن سبط,عباس رشیدی
7th international conference on concrete technology in developing countries
بین‌المللی
/0/0
3761
Foreign investment risk evaluation on developing countries and making risk allocation
محمدحسن سبط
ٍEASEC-10 Conference
بین‌المللی
/0/0
3762
Aplication of fuzzy logic in analysis of weather delays
محمدحسن سبط,محمدمهدی پاک سرشت
5th international conference on construction project managment- ICCPM
بین‌المللی
/0/0
3763
Distribution of base shear over the tjoght of isolated structures
فرامرز خوشنودیان
ECEES 06
بین‌المللی
/0/0
3764
Computer analysis of filament over wrapped metalic pressure vessels with an optimun head shape
محمدزمان کبیر
(CAD COMP 98) 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN COMPOSITE MATERIALS
بین‌المللی
/0/0
3765
investingation of rigid behavior under
علیرضا رهائی
کنفرانس بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی
بین‌المللی
/0/0
3766
بررسی تغییرات خسارت در سه سازه اب خمشی فولادی
علی خواجه سامانی,محسن تهرانی زاده حقیقی فر
اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
بین‌المللی
/0/0
3767
طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از کنترل تغییر مکان
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,آرش نظری راد
اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
بین‌المللی
/0/0
3768
لزوم ایجاد یک نظام مهندسی فراگیر
رضا مکنون
سمینار نظام مهندسی فراگیر مشارکت در کنترل کیفیت آب و محیط زیست
داخلی
/0/0
...
151
بعدی
آخرین