فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3751
نفوذ یون کلرید و خرابی سازه‌های بتنی بندری در جنوب کشور
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
دومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
بین‌المللی
1375/1/1
3752
نقش خواص بتن جدید در کارهای تعمیراتی بتن‌های تخریب شده
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
دومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
بین‌المللی
1375/1/1
3753
آلودگی آب زیرزمینی تهران
احمد طاهرشمسی,عبداله اردشیر
چهارمین کنفرانس آلودگی آب
بین‌المللی
1374/12/11
3754
Khorasan’s groundwater quality survey and hardness reduction by “Teras” powder
مسعود قاضی,حسین گنجی‌دوست,سیدمحمدرضا علوی مقدم
3rd conference on Environmental planning and Management
بین‌المللی
1374/12/10
3755
اهمیت برنامه های توسعه پایدار
رضا مکنون
سمینار کشوری بهداشت محیط کار
داخلی
1374/12/8
3756
Efficiency of Sequential Batch Reactor (SBR) in the Treatment of Food industries Wastewater
حسین گنجی‌دوست,احمد بادکوبه,رامیز نامور گلیان,سیدمحمدرضا علوی مقدم
international Workshop on Chemical Safety Research (IWCSR)
بین‌المللی
1374/11/9
3757
Non-Linear analysis of rock masses in undergraund openings and determination of suppert pressure
احمد فهیمی فر
نهمین کنفرانس بین المللی روشهای کامپیوتری در ژئومکانیک
بین‌المللی
1374/10/11
3758
Evaluation of aggregates for AAR using accelerated test methods
علی اکبر رمضانیانپور
دهمین کنفرانس واکنش قلیایی
بین‌المللی
1374/10/11
3759
effect of semi rigid KHORJINEE connection in dynamic respone of steel structures
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
یازدهمین کنفرانس بین المللی زلزله
بین‌المللی
1374/10/11
3760
parameter identification of jack- arch masonry floors using forced vibration test of 1/2 scale model of 4 story steel structure
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
یازدهمین کنفرانس بین المللی زلزله
بین‌المللی
1374/10/11
3761
Nonlinear dynamic analysis of shahid rajaee arch dam
وحید لطفی
HYDRO POWER 96
بین‌المللی
1374/10/11
3762
Effect of strain rate on rock joint deformation
احمد فهیمی فر
هفتمین کنفرانس ژئومکانیک
بین‌المللی
1374/10/11
3763
the micro zonation of a southern part of tehran to liquefaction
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
یازدهمین کنفرانس بین المللی زلزله
بین‌المللی
1374/10/11
3764
Interactive bucking in composite: I beams:
محمدزمان کبیر
stractural Mechanics ANS
بین‌المللی
1374/10/11
3765
seismic response of bridges with superstructure isolation
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
کنفرانس مسائل بدیع در مهندسی عمران و سازه
بین‌المللی
1374/10/11
3766
effect of ductility factor on structural response under earthquake loading
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
کنفرانس مسائل بدیع در مهندسی عمران و سازه
بین‌المللی
1374/10/11
3767
parameter identification of semi rigid KHORJINEE connections in dynamic respone of steel structure
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
کنفرانس مسائل بدیع در مهندسی عمران و سازه
بین‌المللی
1374/10/11
3768
An investigation on lareral displacement of concrete structures under earthquake using nonlinear models
علیرضا رهائی
EASEC-6
بین‌المللی
1374/10/11
3769
effect of seismic isolation systems on dynamic behavior of bridges under earthquake loading
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
یازدهمین کنفرانس بین المللی زلزله
بین‌المللی
1374/10/11
3770
Mathematical and experimental modeling of gas fride couple kiln
محمدعلی صدیقی,مجید صفاراول
4th annual conference of iranian society of mechanical engineering
داخلی
1374/10/11
3771
بررسی اثر روی پلهای جعبه‌ای مدفون
علیرضا رهائی
یازدهمین کنفرانس جهانی
بین‌المللی
1374/10/11
3772
بررسی رفتار شمع های صلب تحت بار جانبی
علیرضا رهائی
XIV. Intern Conf . on soil Mechanic and foundation Engine
بین‌المللی
1374/10/11
3773
روش حل المانهای محدود برای مخازن تحت فشار کامپوزیتی
محمدزمان کبیر
stractural mechanics ANS
بین‌المللی
1374/10/11
3774
عملکرد ملاتها و بتن‌های ساخته شده با OPC و تراس
علی اکبر رمضانیانپور
چهارمین کنفرانس بین المللی بتن در کشورهای در حال توسعه
بین‌المللی
1374/10/11
3775
آموزش مهندسی و توسعه پایدار
رضا مکنون
سومین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
داخلی
1374/7/22