فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
51
ارزیابی خواص مکانیکی و دوام در برابر واکنش های قلیایی – سیلیسی در ترکیبات حاوی مواد جایگزین سیمان
محمدرضا گودرزی,علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار
بین‌المللی
1400/11/13
52
بررسی کاربرد تکنولوژی مدلسازی اطالعات ساختمان ) BIM )در مدیریت ریسک ایمنی در صنعت ساختمان
محمدرسول گیوکاشی,اقبال شاکری,دانش اسدالله زاده
اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار
بین‌المللی
1400/11/13
53
مقایسه تطبیقی نظام فنی-اجرایی ایران با سایر نظامهای ساخت و ساز در حوزه مدیریت ساخت، مطالعه موردی: استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا
اقبال شاکری,امین عباسی
دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
داخلی
1400/11/6
54
مقایسه رفتار لرزه ای سازه قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط مجهز به سیستم های کنترلی غیر فعال
تورج تقی خانی,ائلیار غفاریان دلالی
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
بین‌المللی
1400/11/5
55
بررسی انواع نقص عملکردی در میراگرهای رئومغناطیسی و مدلسازی آنها
پیمان حسینی,تورج تقی خانی
یازدھمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
بین‌المللی
1400/9/17
56
Orthogonal Seismic Demand Estimation of Horizontally Curved RC Box-‎Girder Bridges in Time History Analyses Using Combination Rules
خشایار حیدرپور,پیام طهرانی
هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
بین‌المللی
1400/9/16
57
Effect of Abutment Modeling on the Seismic Behavior of Horizontally Curved RC Box-Girder Bridges
خشایار حیدرپور,پیام طهرانی
هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
بین‌المللی
1400/9/16
58
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با نامنظمی همزمان در پلان و ارتفاع توسط تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی
پیام طهرانی,مهدی سالاری
هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
بین‌المللی
1400/9/16
59
بررسی اثر نامنظمی سیستم باربر غیر موازی روی ساختمان بتن آرمه با قاب خمشی و دیوار برشی تحت تحلیل تاریخچه پاسخ خطی و غیرخطی
محمد یخکشی,پیام طهرانی
هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
بین‌المللی
1400/9/16
60
بکارگیری تکنیک های برنامه ریزی مسیر به منظور کنترل خودکار ضوابط گردش و توقف خودرو در پارکینگ
اقبال شاکری,حسین تقدس,فائزه امیری پورابراهیم آباد
چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)
بین‌المللی
1400/8/26
61
تفاوت پاسخ های سازه ای تحلیل های تصادفی یک قاب بتن آرمه در مقایسه با تحلیل قطعی
نغمه حاجی محمد یزدی,سیامک ایپکچی,وحید صادقیان
هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
داخلی
1400/8/26
62
ارزیابی خستگی مخلوط های قیری تحت بارگذاری تنش ثابت با رویکرد چندمقیاسی
مجتبی خدادادی,محمد راهی,پوریا حاجی کریمی,علی خدائی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
63
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر رفتار شکست آسفالت SMA با استفاده از آزمایش خمش دیسک نیم دایره
سید علی مجابی,علی عبدی کردانی,پوریا حاجی کریمی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
64
بررسی تأثیر درصد حجمی فیلر بر رفتار مکانیکی ماستیک آسفالتی در دماهای پایین
پوریا حاجی کریمی,محمد راهی,سحر منیعی,زینب آریان ثابت,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
65
بررسی تأثیر گرمایش جهانی بر طبقه‌بندی عملکردی قیرها با استفاده از روش سری زمانی
رضا سپاس پور,پوریا حاجی کریمی,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
66
بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر رفتار دمای بالای قیر با استفاده از آزمایش MSCR
محمد راهی,پوریا حاجی کریمی,امیر طاهری,بهزاد رسولی اسفنجانی,یوسف یوسفی مزرعه,علی خدائی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
67
تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده از پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل موجک
سجاد رنجبر,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
68
توسعه مدل پیش‌بینی رفتار ویسکوالاستیک ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن با برنامه‌ریزی ژنتیک چندژنی
پوریا حاجی کریمی,مهرداد احسانی,محمد راهی,سحر منیعی,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
69
Semi-automatic Construction Hazard Identification Method Using 4D BIM
محمد سعید حیدری ,میلاد موسوی,امین الوانچی,خالق براتی,حسین کریمی
38th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2021)
بین‌المللی
1400/8/11
70
مدل پویایی سیستم برای ارزیابی وضعیت لنز آب شیرین جزایر کوچک
فرشاد حسام فر,حامد کتابچی,تقی عبادی
بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1400/8/5
71
مدلسازی عددی دینامیک جت آشفته متقارن محوری
علی طنازی,فرزین همایونفر,بابک خورسندی
بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1400/8/5
72
Assessing the Effect of the Inclined Shear Walls on the Torsional Response of RC Buildings Using Nonlinear Time History Analysis
محمد یخکشی,پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
73
Evaluation of the Combination Rules for the Prediction of the Seismic Response of RC Bridges
پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
74
بررسی اثر روش مدلسازی خطی و غیر خطی بر پیچش ساختمانهای بتن آرمه با دیوار برشی دارای نامنظمی سیستم های باربر جانبی غیر موازی
محمد یخکشی,پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
75
Uncertainty and Reliability Appraisal of CPT-Based Methods for Axial Pile Bearing Capacity
سارا حیدری گلفزانی,ابوالفضل اسلامی
DFI 46th Annual Conference on Deep Foundations
بین‌المللی
1400/7/20