فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
51
بررسی اثر محدودیت‌های ناشی از همه گیری کرونا بر روی کیفیت هوای شهر تهران
سیدامیرحسین نجیب,بابک خورسندی,تقی عبادی
دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
52
بررسی تاثیر لجن اسیدی بر رفتار قیر با بهره گیری از آزمایش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)
علیرضا علی اکبری,علی خدائی,مجتبی خدادادی,پوریا حاجی کریمی
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
53
بررسی عملکرد جوش نفوذی ناقص در وصله ستون های مقاطع قوطی شکل
افشین احمدی,سیامک ایپکچی
دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
54
پیش بینی خرابی پلکانی شدن در روسازی های بتنی درزدار غیرمسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مهرداد احسانی,فریدون مقدس نژاد,پوریا حاجی کریمی
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
55
تحلیل عددی سه یعدی گروه ستون سنگی در خاکهای ماسه ای غیراشباع
حسین پورساعی,سید محمدرضا امام
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
56
تشخیص خرابی قیرزدگی روسازی آسفالتی با استفاده از هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه‌های پیچشی عمیق
سجاد رنجبر,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
57
Finite Element Modeling for Predicting the Cyclic Response of Cold-formed Steel Shear Walls
بهاره دوخایی,سیامک ایپکچی,شهاب‌الدین ترابیان
دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
58
Investigation of concrete constitutive models under monotonic loading
معصومه عسگرپور,علی غروی,سیامک ایپکچی,سید رسول میرقادری
دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
59
Evaluating the isolation effect of the soil-rubber mixture (SRM) around buried pipes during ground vibrations
محمدعلی ایزدی فر,سیدحسین موسوی,مهدی زاده محمد,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی
بین‌المللی
1400/4/17
60
New torsional irregularity index for structures with non - parallel systems irregularity using response spectrum analysis
پیام طهرانی,آریا عینی
هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
بین‌المللی
1400/4/17
61
Investigating the Effects of Non - Parallel System Irregularity on Seismic Performance of Special Moment-Resisting Steel Frames Using Pushover Analysis
پیام طهرانی,آریا عینی
هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
بین‌المللی
1400/4/17
62
بررسی تاثیر انواع مدل های غیر خطی کوله بر بر رفتار لرزه ای پل های با نامنظمی در ارتفاع پایه ها با استفاده از آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی
پیام طهرانی,طاهر علیزاده
هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
بین‌المللی
1400/4/17
63
Bearing capacity of model strip footing on unsaturated very loose sand
خشایار نیکونژاد,سید محمدرضا امام
Second International Conference on Geotechnical Engineering
بین‌المللی
1400/4/1
64
Interference Effect of Two Nearby Strip Footings on Rock Foundation Settlement
امیرحسین جاوید,سید میثم ایمانی,احمد فهیمی فر
55th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium
بین‌المللی
1400/3/28
65
A Nexus Framework for the intelligent transportation infrastructure based on circular economy
امیر گل رو,مهدی راستی ,بهرام طاهری,سیدمحمود مصباح نمینی,مریم امیرحائری,هینیان ونگ
World Transport Convention
بین‌المللی
1400/3/25
66
ارزیابی طراحی لرزه‌ای سازه ۸ طبقه بتن مسلح دارای ترکیب نامنظمی در پلان و ارتفاع تحت زلزله‌های سطح DBE و MCE
پیام طهرانی,بهداد جهانگیر
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/3/9
67
Numerical analysis of the effect of the structural slenderness ratio and foundation dimensions on the rocking isolation behavior of rigid foundations
سامان ناصری,سیدحسین موسوی,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
The first international conference on earthquake and seismic geotechnical engineering
بین‌المللی
1400/3/4
68
Reliability Assessment of a Free Spanning Submarine Pipeline Subjected to Stochastic Hydrodynamic Loading
علیرضا شادمانی,مهدی سعید کیاست,محمد دقیق
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای - ICESGE ۲۰۲۱
بین‌المللی
1400/3/4
69
Assessment of seismic behavior of soil nailing walls using pseudo static analysis
مهدی ملکی,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی درمهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
داخلی
1400/3/1
70
Behavior of a High Rockfill Dam with Clay Core During Nineteen Years of Ob servation
علیرضا نظری,عباس سروش
ICOLD Symposium on Sustainable Development of Dams and River Basins
بین‌المللی
1399/12/6
71
Finite-Element Based Reliability Assessment of Pipeline Spanning
علیرضا شادمانی,مهدی سعید کیاست
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی - IRSEC ۲۰۲۰
بین‌المللی
1399/11/29
72
بررسی آزمایشگاهی آشفتگی بیوژنیک ناشی از ماهی کوی در تراکم های مختلف
ثنا آهنی,بابک خورسندی
نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1399/11/28
73
بررسی تجربی دینامیک دو جت آشفته موازی متقارن محوری
فرزین همایونفر,عاطفه سلطانیه,بابک خورسندی
نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1399/11/28
74
تأثیر تغییر دامنه سرعت اندازه‌گیری سرعت‌سنج صوتی داپلر بر دقت نتایج اندازه‌گیری
عاطفه سلطانیه,ندا بیرامی,فرزین همایونفر,بابک خورسندی
نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1399/11/28
75
Durability and Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete Incorporating Recovered Filler from Hot Mix Asphalt Plants and Recycled Fine Aggregate
سپهر غفاری,فریدون مقدس نژاد,افلیا کوربو
The 11th International Conference on Advanced Materials Research (ICAMR 2021)
بین‌المللی
1399/11/1