فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
میقات حبیبیان
52
رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
53
روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
فریدون مقدس نژاد
54
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
سیدمحمدرضا علوی مقدم
55
روشهای اجرای ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
شاهپور طاحونی
56
روشهای عددی در مهندسی دریا
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
57
زبان تخصصی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
امیر گل رو
58
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
اردشیر هزارخانی
59
ژئوتکنیک زیست محیطی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
دکتری
تقی عبادی
60
سازه‌های بتن ارمه ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
پیام طهرانی
61
سازه‌های بتن ارمه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
علیرضا رهائی
62
سازه‌های فولادی ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
سیامک ایپکچی
63
سازه‌های فولادی ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
سعید عرفانی
64
سدهای خاکی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
عباس سروش
65
سکوهای دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
محمدجواد کتابداری
66
شناورها و سازه های متحرک دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
حسن قاسمی
67
طراحی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم
68
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
69
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
70
طراحی هیدرولیکی سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
جلال عطاری
71
طرح هندسی راه پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سپهر غفاری
72
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
حامد فاروقی
73
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
حامد فاروقی
74
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
حامد فاروقی
75
کنترل سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
دکتری
تورج تقی خانی