فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میقات حبیبیان
52
روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
فریدون مقدس نژاد
53
روش تحقیق و گزارش‌نویسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیدمحمدرضا علوی مقدم
54
روشهای اجرای ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
محمد خسروشاهی
55
زبان تخصصی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
حسین کریمی
56
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
اردشیر هزارخانی
57
ژئوتکنیک زیست محیطی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
دکتری
تقی عبادی
58
سازه‌های بتن آرمه پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
علیرضا رهائی
59
سازه‌های بتن ارمه ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
پیام طهرانی
60
سازه‌های بتن ارمه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علیرضا رهائی
61
سازه‌های فولادی ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیامک ایپکچی
62
سازه‌های فولادی ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سعید عرفانی
63
سدهای خاکی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
عباس سروش
64
طراحی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم
65
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
66
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
67
طراحی هیدرولیکی سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
68
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میلاد جانعلی پور
69
کارگاه جوش
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
شاهپور طاحونی
70
کنترل کیفیت منابع آب
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
مهدی احمدی
71
لرزه‌شناسی و مهندسی زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
72
ماشین‌آلات راهسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
وحید شاه حسینی
73
مباحث ویژه- تئوری پلاستیسیته بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
سیامک ایپکچی
74
مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
75
متره و برآورد و کارپروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
حسین کریمی