فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
1
دوام ملات‌های پوششی سیمانی و ژئوپلیمری در شرایط محیطی شبیه سازی شده خلیج فارس
فرامرز مودی,سالار لشکری قاسم دخت,پوریا دشتی
مهندسی عمران امیرکبیر
1401/9/1
2
Numerical Simulation for the Estimation of the Critical Length of Steel Pipe Jacking in Alluvial Ground
مرتضی رمضان پور,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice
1401/8/10
3
Numerical and analytical length scale investigation on viscoelastic behavior of bituminous composites: Focusing on mortar scale
مجتبی خدادادی,علی خدائی,ژوزف عبسی,فاتح فخاری تهرانی,پوریا حاجی کریمی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
1401/5/29
4
Challenges and opportunities of lignocellulosic biomass gasification in the path of circular bioeconomy
عاطفه اکبریان,امیرحسین اندوز,الهه کوثری,سیرام راماکریشنا,سجاد عسگری,زهرا انصاری چشمه
BIORESOURCE TECHNOLOGY
1401/5/21
5
بررسی اثر میلگرد و خاموتهای ساخته شده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف شیشه ای بر رفتار تیرهای بتن آرمه
محمد میرزایی فتح کوهی,فرزاد حاتمی برق,حمیدرضا ربیعی‌فر
مهندسی عمران فردوسی (دانشکده مهندسی سابق)
1401/5/11
6
Seismic Fragility Assessment of Bridge Pier Reinforced by High-Performance Fiber-Reinforced Concrete and Shape Memory Alloys
امیرمظفر بن شمس,فرزاد حاتمی برق,مصباح سایه بانی
ACI MATERIALS JOURNAL
1401/5/10
7
Strength Evaluation of Masonry Walls Externally Bonded Using FRP Fabrics Under Out-Of-Plane Loading Through Fragility Curves
راضیه سیستانی نژاد,محمدزمان کبیر,مهدی بناءزاده
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
1401/5/3
8
Analyzing Moisture Susceptibility of Hot-Mix Asphalt Based on Tensile Strength Ratio, Coating Ratio, and Thermodynamic Parameters
علیرضا هوشنگی پشتمساری,فریدون مقدس نژاد
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
1401/4/28
9
Elasto-plastic characteristics of the clay soil mixed with rubber waste using cyclic triaxial test results
داود اکبری مهر,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
Arabian Journal of Geosciences
1401/4/20
10
Sustainable pavement maintenance and rehabilitation planning using the marine predator optimization algorithm
حامد ناصری,امیر گل رو,محمد شکوهی طرقی,امیرحسین گندمی
STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
1401/4/17
11
Experimental study of mechanical properties and durability of green concrete containing slag, waste rubber powder and recycled aggregate with artificial neural network
فرزاد حاتمی برق,مصطفی امیری
Cleaner Materials
1401/4/11
12
Software simulation of chloride ions penetration into composite of Pre-fabricated Geopolymer Permanent Formworks (PGPFs) and Substrate Concrete
عرفان ریاحی دهکردی,فرامرز مودی,محمدرسول گیوکاشی,علی اکبر رمضانیانپور,مسعود خانی کلهرودی
Journal of Building Engineering
1401/4/10
13
Assessment of the Pseudo-static seismic behavior in the soil nail walls using numerical analysis
مهدی ملکی,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
Innovative Infrastructure Solutions
1401/4/8
14
Railway turnout defect detection using image processing
زهرا فتح الهی,امیر گل رو,مرتضی باقری
نشریه بین المللی مهندسی حمل ونقل
1401/4/1
15
Automatic pavement texture measurement using a new 3D image-based profiling system
بهروز مطاعی,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
MEASUREMENT
1401/3/26
16
Introducing a New Test to Examine Moisture Susceptibility at the Interface of Bitumen and Stones
دنیل ج. الدهام,پوریا حاجی کریمی,الهام حاجی علی اکبری فینی
JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING PART B-PAVEMENTS
1401/3/26
17
بررسی تحلیلی تاثیر تغییرات اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات آلی فرار و دما بر آلودگی ازن تهران
احمد طاهری پاقلعه,بابک خورسندی,سیدمحمدرضا علوی مقدم
مهندسی عمران امیرکبیر
1401/3/18
18
ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست
مسعود فتحعلی,سینا ارگی,مرتضی اسماعیلی,فریدون مقدس نژاد
پژوهشنامه حمل و نقل
1401/3/3
19
A computational investigation of applicability of nonlinear fracture mechanics in nano-scale fracture of graphene
بابک موسوی,علیرضا صادقی راد,وحید لطفی
Materialstoday Communications
1401/2/31
20
Effective volume filling ratio of siliceous fillers within bituminous composites: experimental and micromechanical modelling
پوریا حاجی کریمی,علیرضا سادات حسینی,سحر منیعی,محمد راهی,فاتح فخاری تهرانی,ژوزف عبسی
ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
1401/2/31
21
Investigation on the Effect of Ethylene Bis(Stearamide) and Polyphosphoric Acid Modification of Bitumen for Paving Applications
امیر طاهری,محمد راهی,پوریا حاجی کریمی,بهزاد رسولی,یوسف یوسفی,علی خدائی
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
1401/2/30
22
An Improved Multiresolution Technique for Pavement Texture Image Evaluating
بهروز مطاعی,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS
1401/2/23
23
تاثیر الیاف امباس (پلی پروپیلن اصلاح شده) بر رفتار بتن مورد استفاده در روسازیهای بتنی
مسعود غلامی,فریدون مقدس نژاد,علی اکبر رمضانیانپور,امیر محمد رمضانیانپور
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)
1401/2/15
24
Numerical study on split base plate connection with concentric anchors between steel-plate composite wall and concrete basemat
حدیث وکیلی صادقی,سید رسول میرقادری,سیامک ایپکچی,معصومه عسگرپور,علی غروی
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
1401/2/12
25
Machine learning for developing a pavement condition index
افرین خیراتی کازرونی,امیر گل رو
AUTOMATION IN CONSTRUCTION
1401/2/10
اولین
قبلی
1
...