فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابراهیم اسماعیلی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1402
2
ابوالفضل امراللهی بیوکی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
3
ابوالفضل سبزعلیان
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
4
ابوالفضل فتحعلی زاده اهنگر
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1402
5
اتنا صادق نیا
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
6
احمد درویشی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1402
7
احمد علاامجدی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1402
8
ارسلان اصولی قره اغاجی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1402
9
ارشیا مفیدنخعی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
10
ارمین لطفی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
دکتری
1402
11
اریا خاوری دانشور
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1402
12
ارین بیشه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
13
الیاس زعفرانی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1402
14
اماندا اسلامی مهدی ابادی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
15
امید درویش امیری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
16
امیر سکاکی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
17
امیر سنجری پاریزی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1402
18
امیرحسین اصفهانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
19
امیرحسین افشار
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1402
20
امیرحسین تقوی گنجی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1402
21
امیرحسین حایری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
22
امیرحسین خرسندفتحی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
23
امیرحسین رضانژادملکی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1402
24
امیرحسین کامیاب
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1402
25
امیرحسین گلیج
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
اولین
قبلی
1
...