فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آرام عزیز
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1400
2
ابتین ناصری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
3
ابراهیم عسکری رابری
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1400
4
احسان الله همتا
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
5
احسان حق دائی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
6
احمد فرخ خان طرقی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1400
7
احمد فری اله امید
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1400
8
احمدرضا دهشتی قشلاق
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
9
احمدعلی حاجی لری
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1400
10
اردلان سلامت شریف
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1400
11
ارمان مهربانی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
12
ارمین قلی زاده
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
13
اروین مقدس
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
14
اریا صادقی طاری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
15
اریان رفیع خواه ماسوله
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
16
ارین خیری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1400
17
افشار مصلی نژاد
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1400
18
الهام ظفرپور
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
19
الهه اسلامی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
20
امید زارعی محمودابادی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
21
امیرارسلان رمضانی لوطیج
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
22
امیرحسین ابوعلی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
23
امیرحسین ستاری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
24
امیرحسین سلطانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
25
امیرحسین شفیعی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...