فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
امیرحسین پورقاسمی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
27
امیرحسین حسینی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1401
28
امیرحسین حقانی حقیقی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1401
29
امیرحسین رجبی پور
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1401
30
امیرحسین شیرزادی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
31
امیرحسین عامری
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1401
32
امیرحسین محمودی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1401
33
امیررضا ملکی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1401
34
امیرسینا مستقیم
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
35
امیرصدرا احترامی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
36
امیرطاها اخلاقی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
37
امیرعباس هرندی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
38
امیرمحمد استانه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
39
امیرمحمد چمانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
40
امیرمحمد شعبانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
41
امیرمحمد کاهکش
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
42
امیرمحمد مسرورچهر
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1401
43
امیرمسعود تاج ابادی فراهانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
44
امیرمهدی تیموری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
45
امین قنبری
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1401
46
امین ویسی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1401
47
اهورا نیری
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1401
48
باربد زاهدی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
49
پارسا حافظطرقبه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
50
پانیذ غفوری
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1401