بایگانی بخش کارشناسی ارشد

img_yw_news
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ -

اطلاعیه های مهم آموزشی

دانشجویان گرامی اخذ بیش از دو درس با یک استاد ممنوع می باشد! قابل توجه دانشجویان بین الملل غیر ایرانی (ورودی بهمن) نیمسال دوم ۱۴۰۲   انتخاب واحد از طریق سامانه پرتال آموزشی می باشد. (سایت دانشگاه- سامانه ها- سامانه پرتال آموزشی)   آدرس ایمیل: zhasadolahigmail.com لطفا هر چه سریعتر با کارنامه تحصیلی یا ریزنمرات، به مدیر گروه ها (دکتر طهرانی مدیر گروه سازه و زلزله- دکتر مودی مدیر گروه مدیریت ساخت، دکتر احمدی مدیر گروه آب و محیط زیست و منابع آب- دکتر مقدس نژاد مدیر گروه راه و ترابری و حمل نقل)، روز شنبه ۱۴ بهمن ماه مراجعه نمایید!!!  

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ -

فرمها

 

img_yw_news
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ -

برنامه هفتگی