بایگانی بخش آدرس کانال تلگرام

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ -

کانال تلگرام دانشجویان کارشناسی

ضمن عرض سلام به دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست توجه شما را به موارد زیرجلب می نماییم: