بایگانی بخش مرکز فناوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ -

فراخوان برای جذب تیم های فعال

شروع ثبت نام و پذیرش مرکز نوآوری دانشکده عمران و محیط زیست از واحد‌های فناور فعال در حوزه عمران جهت استقرار در این مرکز و استفاده از امکانات این مرکز