بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ -

جلسه شورای واحد دانش آموختگان

نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ بیست و هفتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت با حضور اعضاء جدید واحد دانش آموختگان دانشکده عمران تشکیل گردید