بایگانی بخش تاریخچه دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با عنوان انسیتو مهندسی راه و ساختمان دانشگاه پلی تکنیک تهران نزدیک به نیم قرن پیش (در سال ۱۳۳۶ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیتهای آموزشی خود را شروع کرده و در سال ۱۳۳۷ مصوب شده و رسمیت یافت) تاسیس شده است، از قدیمی ترین دانشکده‌های مهندسی کشور می‌باشد. نقش موثر دانشکده و فارغ التحصیلان آن در توسعه کشور در چند دهه اخیر چشمگیر بوده است.