بایگانی بخش بتن و مصالح ساختمانی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی   سرپرست آزمایشگاه بتن : مهندس بخشی همکاران : خانم مهندس حافظه شکرانی آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۴ و ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۵ ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره یک، طبقه همکف، آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی