بایگانی بخش دینامیک خاک

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه دینامیک خاک

آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک سرپرست آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک : دکتر کاظم فخاریان کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۵۰۲ ایمیل:  advsoilslabaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه اول، آزمایشگاه دینامیک خاک