بایگانی بخش مکانیک سنگ

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه مکانیک سنگ سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ: دکتر احمد فهیمی فر کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۲ ایمیل:  rocklabaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه مکانیک سنگ