بایگانی بخش کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش

کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش سرپرست کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش : مهندس طاحونی همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس شهرام نیکوکار تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۴ ایمیل:   آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه سازه