بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 194 | تعداد کل بازدید های مطالب: 841,812 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

سمینارهای تخصصی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

درخواست هزینه پایان نامه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

شرکت در کنفرانس

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

تسویه حساب سفر کنفرانس

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -

فرصت مطالعاتی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

فرم‌ و رویه کنفرانس

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

حق تألیف کتاب

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

تسویه گرنت

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

نشریات

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش

کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش سرپرست کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش : مهندس طاحونی همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس شهرام نیکوکار تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۴ ایمیل:   آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه سازه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ملی سازه

آزمایشگاه سازه دکتر سیامک ایپکچی سرپرست آزمایشگاه سازه ایمیل: epackachisaut.ac.ir                                                     شهرام نیکوکار کارشناس آزمایشگاه سازه ایمیل: shnikuokaraut.ac.ir تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۴          ایمیل:  structural-labaut.ac.ir آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه ملی سازه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه نقشه برداری

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه نقشه برداری (GIS)

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی   سرپرست آزمایشگاه بتن : مهندس بخشی همکاران : خانم مهندس حافظه شکرانی آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۴ و ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۵ ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره یک، طبقه همکف، آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات : دکتر امیررضا زراتی همکاران : کارشناس آزمایشگاه: وحید عبدی تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۲ ایمیل:  zarratiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک : دکتر محمدرضا امام همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس محمدصادق خالقی مقدم تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۲ ایمیل:  rimamaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه یک، آزمایشگاه مکانیک خاک

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه دینامیک خاک

آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک سرپرست آزمایشگاه تخصصی دینامیک خاک : دکتر کاظم فخاریان کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۵۰۲ ایمیل:  advsoilslabaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه اول، آزمایشگاه دینامیک خاک

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه مکانیک سنگ سرپرست آزمایشگاه مکانیک سنگ: دکتر احمد فهیمی فر کارشناس آموزشی: دکتر داود اکبری مهر تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۵۲ ایمیل:  rocklabaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه مکانیک سنگ

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح : مهندس نعمت الله بخشی تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۱ ایمیل:  nbakhshiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح 

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه روسازی پیشرفته

آزمایشگاه روسازی پیشرفته سرپرست آزمایشگاه روسازی پیشرفته: دکتر علی خدایی کارشناس آزمایشگاه: مهندس مجتبی خدادادی تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۰۷۰ ایمیل:  khodaiiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه روسازی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه

آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات : دکتر محمدزمان کبیر همکاران : کارشناس آزمایشگاه: دکتر حجت کاشانی تلفن: ایمیل:  mzkabiraut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، ساختمان شماره دو، طبقه چهارم، آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آلودگی آب و خاک (HSE)

​آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE سرپرست آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE : دکتر تقی عبادی  همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس علیرضا سروش تلفن:  ایمیل:  tebadiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

شورای صنفی مهندسی عمران و محیط زیست

  اعضاء شورای صنفی علی ایرانپو  دبیر شورا بنیان غفاری  مسئول امور آموزشی شورای صنفی      آرمین امینی  نایب دبیر شورای صنفی   و مسئول پیگیری شکایات         سعید کاظمی    مسئول امور صنفی شورای صنفی صنفی  توحید سیف الله زاده     مسئول امور مالی شورای صنفی سهیل مساعد   مسئول امور رفاهی شورای صنفی ملینا شجاعی   مسئول روابط عمومی شورای صنفی                             

صفحه 6 از 7